Wat doen wij

Het bij elkaar brengen en integreren van technische, financiĆ«le, fiscale, bedrijfseconomische, juridische en alle andere relevante aspecten rondom energievraagstukken, is onze unieke specialiteit. Het zien van de samenhang en de onderlinge afhankelijkheden tussen de diverse disciplines, wij noemen het integratief adviseren, levert nieuwe inzichten op waar men zich vaak niet van bewust is maar die wel veel waarde opleveren.

Enovum heeft daarom bedrijfseconomen, fiscalisten en ingenieurs aan zich gebonden die allen, binnen het domein van energie, tot de beste van hun vakgebied gelden. De focus op daadwerkelijk en effectief teamwerk levert snel - en vaak veel - te verzilveren resultaat op.

Enovum is de onafhankelijke energie adviseur en werkt samen met uw engineering- en installatiebedrijven. Maar ook werken we samen met uw eigen technici, controllers, fiscalisten of inkopers. Juist in de samenwerking met partners en uw medewerkers ontstaat synergie en toegevoegde waarde. 

Onze werkzaamheden kunnen worden onderverdeeld in de activiteiten ontwikkelen, realiseren en optimaliseren

wat doen wij