Ontwikkelen

Met de huidige turbulente ontwikkelingen op energiegebied is het zaak om de juiste, toekomstvaste keuzes te maken en de juiste investeringsbeslissingen te nemen. Voor nu en in de toekomst dienen compliancy, lage kosten en verduurzaming op het gebied van energie adequaat geborgd te zijn in uw organisatie.

Enovum stelt met u de "energie stip" aan de horizon vast en ontwikkelt een realistisch en concreet energieplan. Maar net zo goed kan Enovum u ondersteunen bij het nemen van een éénmalig investeringsbesluit. Ook zo'n advies wordt vanuit alle disciplines en integraal bekeken.   

Enovum biedt een innovatief en uniek Energiedesign-concept aan voor industriële projecten en voor de utiliteitsbouw zoals fabrieken, kantoren en scholen. Enovum bespaart bij nieuwbouw en/of renovatie op investerings- en energiekosten. Enovum biedt u tevens het gebouwsimulatiesysteem Balanced Office Building (BOB) aan.

Wij zorgen dat u op energiegebied uw risico’s beperkt en u weet waar u aan toe bent. Nu en in de toekomst!