Optimaliseren

Fiscaal optimaliseren

Bij energievraagstukken spelen fiscale vraagstukken altijd op de achtergrond mee. Wanneer energie niet uw core business is loopt u altijd het gevaar dat u niet op de hoogte bent van de fiscale risico’s, maar ook niet van de fiscale kansen, die wellicht bij uw organisatie van toepassing zijn. 

Stelt u zichzelf wel eens de vraag welke heffingen u eigenlijk al (in)direct betaald met betrekking tot uw energievoorziening? En op welke grondslagen zijn die eigenlijk gebaseerd?

Grote kans dat uw accountant of fiscalist hier ook niet naar kijkt omdat de expertise in samenhang met uw energievraagstukken vaak niet aanwezig is. Enovum denkt daarom graag met u mee en kan desgevraagd een scan maken van de mogelijke fiscale risico’s en kansen die uw organisatie op energiegebied wellicht laat liggen.

Het is één van onze unieke en onderscheidende competenties om fiscaliteit te koppelen aan de inkoop van energie en grondstoffen, maar ook aan bedrijfsvoering en exploitatie van energiesystemen, energie contracten en kadastrale indeling. 

Uw energievoorziening vereist expertise op fiscaal-energetisch gebied.

Bedrijfseconomisch optimaliseren

Is uw energievoorziening afhankelijk van meer dan één energiesysteem? Bijvoorbeeld  een combinatie van inkoop met een WKK, WKO,  noodstroomaggregaat of een andere combinatie. Enovum kan dan veel voor u betekenen en een forse besparing op uw energiekosten realiseren door ons de inzet van uw voorziening bedrijfseconomisch te laten optimaliseren.   

De bedrijfsvoering van energiesystemen is vaak gericht op beschikbaarheid en technische prestaties. Een economisch perspectief voor de bedrijfsvoering van uw energievoorziening ontbreekt daarbij vaak. Dit terwijl er met een slimme inzet van systemen veel te verdienen valt als er naast de technische prestaties ook de bedrijfseconomische prestaties meegenomen worden. Onze ervaring heeft geleerd dat er ten minste 10% van de totale brandstofkosten bespaard kan worden door een slimme inzet van systemen.

Enovum volgt voor het bedrijfseconomisch optimaliseren van energiesystemen een integratieve benadering: het combineren van alle relevante financiële-, technische- en bedrijfsvoering data zodat deze elkaar aanvullen en een geheel vormen.  Zo wordt er cumulatieve waarde gecreëerd. En dat op elk moment van de dag.

Enovum kan u ondersteunen bij het opstellen van eenvoudig te hanteren statische inzetplannen tot het realtime en dynamisch aansturen van uw energiesystemen. Enovum beschikt over de kennis, ervaring en tools (BoFiT ) om de bedrijfseconomische optimalisatie succesvol voor u te realiseren.  

Energiemanagement

Alle nieuw opgeleverde gebouwen vertonen mankementen. Dit komt omdat er steeds unieke objecten worden gebouwd. Geen enkel gebouw is gelijk aan een ander en daarmee zijn fouten onvermijdelijk. Dit is geen kwestie van nalatigheid, maar het is wel tijd om er iets aan te doen.

Enovum heeft een methode ontwikkeld om gebouwen en installaties vóór realisatie te kunnen simuleren en ze vervolgens na te meten als ze in gebruik zijn genomen. Alleen op die manier kunnen  fouten worden geïdentificeerd en worden verholpen. Ook kunnen wij met behulp van deze methode het ontwerp op voorhand optimaliseren.

Energiedesign zorgt al in de conceptfase voor geplande efficiency en biedt transparante kostenoptimalisatie door monitoring tijdens het gebruik.

Assetmanagement

Assetmanagement is het management van dynamische en complexe systemen over de grenzen van de eigen organisatie heen. Enovum hanteert de internationale standaard ISO norm 55000 voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van uw energie assets. 

Assetmanagement conform ISO 55000 kan als bijzonder complex en (te) veel omvattend gezien worden. Enovum onderscheidt zich echter door assetmanagement op een pragmatische wijze, passend bij uw organisatie en uw vraag te ontwikkelen en te implementeren.