Realiseren

Het succesvol realiseren van energieprojecten vergt van de opdrachtgever veel kennis en ervaring op energietechnisch, -financieel en -juridisch vlak. Enovum heeft de kennis en ervaring om namens u dit professioneel opdrachtgeverschap te vervullen. 

We zijn gespecialiseerd in het namens de opdrachtgever aansturen van complexe UAVgc / DBM(F)O contracten. Enovum besteedt zowel aandacht aan een goed doordacht en realiseerbaar plan, als aan het ontwikkelen van een effectieve projectcultuur en governance structuur. Wij realiseren projecten in een complex veld van stakeholders en in omgevingen waar de aard van de energieprojecten geen core business is voor de opdrachtgever. 

Enovum heeft de expertise en ervaring in huis om deze projecten in alle opzichten tot een goed einde te brengen.